e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com | GSM: 040 653 682 (pon - petek: 15h - 18h)| Telefon: 059 958 842 (tel. tajnica)|  Fax: 059 988 100

4 do 24-URNO ali VEČDNEVNO 1, 2, 3 ali 12 kanalno HOLTER EKG SPREMLJANJE SRČNEGA RITMA

 

Aparat NOVACOR


Aparat (NOVACOR QUATROLLTER) je sestavljen iz enote, ki se nosi okrog pasu in 5 elektrod, ki jih prilepimo na prsni koš. 24 ur snemamo EKG, zapis je shranjen na spominski kartici, ki jo vstavimo v računalnik in s posebnim programom nato analiziramo zapis. Ocenimo predvsem motnje srčnega ritma, manj zanesljivo pa tudi spremembe, ki bi lahko govorile za koronarno srčno bolezen. Aparat snema 2 kanala  in rezultati pokažejo normalen srčni ritem in frekvenco ter vse možne obike moten srčnega ritma, prav tako pa možnost ishemične reakcije srca (sprememba ST spojnice).

 
Kaj pregledamo v zapisu:

  1. pregled  nadprekatnih in prekatnih motenj ritma 24- urnega EKG zapisa
  2. urna analiza variabilnosti srčnega ritma -  meritve časovne  (SDNN, pNN50 IN r-MSSD) in frekvenčne domene (TP, log LF/HF), s čemer opredelimo stopnjo stresne obremenjenosti srca
  3. analiziramo tudi morebitne motnje dihanja med spanjem in opredelimo strukturo spanca  

Preiskovanec vodi tudi dnevnik, ki ga prejem ob namestitvi aparata. Poskuša zapisati:

  1. čas in vrsto zdravil, ki jih preiskovanec zaužije,
  2. aktivnost ob meritvi,
  3. čas odhoda v posteljo in čas zbujanja,
  4. zapis morebitnih težav (npr. samozaznavanje motnje)
 
Ob prevzemu aparata preiskovanec dobi tudi praktično navodilo za ravnanje z aparatom in opisano zgoraj, dnevnik.  Preiskovanec naj se na dan preiskave udobno obleče (široka srajca ali pulover). Med nošenjem aparata niso zaželene dejavnosti, kjer je v okolici močan ropot ali vibracije (vrtanje). Aparat ostane navezan tudi ponoči.
Aparata ne smemo zmočiti. Med nošenjem aparata se izvajajo običajne aktivnosti. Le v nujnih primerih lahko preiskovanec sam sname aparat med preiskavo. Po končani preiskavi (zapis END na ekranu), odklopimo kable od elektrod, vendar  nežno, brez vlečenja. Elektrode zavržemo.  Na mestu, kjer so bile nameščene elektrode se lahko ob tuširanju pojavi črn rob, ki je posledica lepila (pri nekaterih vrstah elektrod). Očistimo ponavadi z nežnim miljenjem.

 

Aparat CONTEC TLC6000 12- kanalni 48 urni EKG Holter


Kadar je potrebno spremljanje srčne frekvence, motenj srčnega ritma ali spremembe ST spojnice v več odvodih, to lahko opravimo z aparatom CONTEC. NAmestimo 10 elektrod, s pomočjo kateih opravimo nato 12 kanalno spremljanje EKG zapisa.
Pri moških, ki imajo močno z dlakami porasel prsni koš, je lahko snemanje oteženo. Pred preiskavo mesto namestitve elektrod obrijemo oz. prilagodimo v takem primeru tudi namestitev nekaterih elektrod, kar še vedno zadošča standardu snemanja,  Pri tem vas bomo prosili za pisno soglasje (ZPaC, čl. 20). 

Aparat Biomedical instrument (BI) Holter System - 3 in 12- kanalni večdnevni EKG HolterS pomočjo tega aparata lahko snemamo večdnevno 3- ali 12-kanalni EKG signal. Presikava poteka na podoben način, kot je opisano pri pejšnji aparaturi, le da je snemanje lahko dolgoitrajnejše. Namestitev elektrode je podobna kot pri zgoraj opisani aparaturi, pri 3-kanalnem pa namestimo 7 elektrod (včasih samo 5, če zadošča zahteva napotnega zdravnika), po principu, kot je razviden iz spodnje slike. 


- 3-kanalno Holter EKG snemanje neprekinjeno več zaporednih dni

- 12-kanalno Holter EKG snemanje neprekinjeno več zaporednih dni

Aparat odlikuje izredna majhnost in nizka teža, tako, da preiskovanca ne ovira pri vsakdanjih opravilih,.


Tudi povezovalni kabli so zelo  lahki. Pri analizi pa si pomagamo z odličnim, preskovalcu prilagojenim programom, ki samoanalizoira motnje in preiskovalca pri dolgotrajnem zapisu tudi opozori, da jih nato lažje analizira.Izbiro in namestitev aparata bomo prilagodili potrebi preiskovanca, da bo preiskava opravljena korektno, hkrati pa bo čimmanj motila vsakdanja opravila preiskovanca. Potrebne elektrode za namestitev po npr. tuširanju ali , če se te odlepijo, bomo preiskovancu priložili v zadostni količini, saj je za korektnost priskavoe pomembno, da je stik z kožo dober, da je lahko zajem signala ustrezen. Pisna navodila, kako ravnati med snemanjem,, preiskovanec prejme pob namestitvi aparata, pripravljamo pa jih tudi za splet na naši spletni strani.

V fazi pridobivanja so tudi posebne, ensotavno namestljive elektrode za t.i. prekordialne odvode.Razvijamo tudi poseben pas za enostavnejšo pritrditev elektrod, tako pri ženskah, kot tudi pritrditev elektrod pri  nekaterih poraščenih moških, s katerim se bomo izogili britju dlak in verjetnost odlepljenja elektrod. Podobne, vendar ne tako učinkovite pasove je možno tudi že nabaviti, vendar so le-ti namenjeni predvsem klasičnem EKG snemanju, ne pa več dnevnem Holter snemanju.


(simbolična slika)

 

Aparat Biomedical instrument (BI) Holter System - 3 in 12- kanalni  EKG Holter 

Na razpolago imamo sedaj tudi 3- ali 12- kanalni EKG Holter, s katerim lahko (ob menjavi samo baterije) snemamo neprekinjeno do 41 dni. Odlika tega aparata je, da je zelo lahek, preiskovanec se lahko z nameščenim aparatom tušira (ne sicer direktno močenje aparata !), ni potrebno, da piše kdaj je npr. vstal, morda hitreje hodil, ležal, .... (sprememba položaja telesa),  ker ima aparat vgrajen senzor gibanja.  Tako kot pri drugih snemalnikih, lahko preiskovanec s pritiskom na gumb zabeleži občutek motnje, ki jo nato posebej analiziramo. To praviloma zapiše v svoj dnevnik, ki ga v času snemanja vodi. Priprava na pregled

 
Priporočamo, da se pred prihodom v ambulanto stuširate in oblečete udobna oblačila. Pri večdnevnih Holetr snemanjih vam bomo dali jasna navodila, kako ravnati z aparatom pred in po tuširanju. Potrebno je tudi, da ste na mestih, kjer bomo pritrdili elektrode, obriti, saj je sicer kontakt slab in elektrode se hitro odlepijo. Ko se boste naročili in se dogovorimo o aparatu, ki ga bomo namestili, vam bomo po e-pošti poslali navodila, katere mesta je potrebno obriti. Obrijemo vas lahko tudi pred namestitvijo elektrod neposredno pred njihovo namestitvijo v ambulanti, vendar bomo v ta namen predhodno želeli vaš podpis, da se s tem strinjate (Zakon o pacientovih pravicah ZPaC, čl. 20 https://zakonodaja.com/zakon/zpacp/20-clen-obvescenost-pacienta-in-pojasnilna-dolznost). Za to imamo ustrezno atestiran aparat za britje dlak.
Poleg tega bomo neposredno pred namestitvijo aparata sklenili tudi pogodbeno razmerje za najem aparata, še posebno, če je predviden daljši čas snemanja. Ta pogodbna obevzuje tako ambulanto Zdravstveni nasveti (pravilnost delovanja, ustreznost meritev, ustrezna kakovost aparature), kot tudi preiskovanca, ki aparat najame (vestno in obzirno ravnanje z aparatom, pravočasna vrnitev aparata, kritje škode in morebitnega popravila, ki nastane zaradi nepravilne uporabe).    
Presikovanec bo prejel tudi dnevnik opažanj in zabeležil, kdaj je vzel zdravila, kar je lahko pomembo pri pregledu zapisa posnetka in njegovi interpretaciji. 


Kontaktni obrazec (Preko elektronskih medijev svetovanja ne opravljamo !)

Ambulanta

Šmartinska cesta 72 (ATRIUM)
1000 Ljubljana
tel: 059 958 842 (tel. tajnica)
fax: 059 988 100
GSM 040 653 682 (pon.-petek 15h-18h)
e-mail: nasveti.svigelj@siol.net
e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com