e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com | GSM: 040 653 682 (pon - petek: 15h - 18h)| Telefon: 059 958 842 (tel. tajnica)|  Fax: 059 988 100

CENIK ZDRAVSTVENIH STORITEV

 

Pri naročanju preko naše internetne strani, vas prosimo, da v rubriko "KOMENTAR" vpišite vašo željo glede preiskave ali navedite zaporedno številko storitve, ki je navedena v spodnjem ceniku zdravstvenih storitev. V primeru storitve, ki je vezana na aparat (razen UZ vratnih arterij, CEPHALY in TENS), je potrebna ustrezna polnitev baterij, zato prosimo, da nas v opombah oz. KOMENTAR-ju na želeno preiskavo opozorite).

Zap.  št. STORITEV CENA (Eur) OPOMBA
1 Svetovanje 70,00 Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pogovoru; izvid po pošti
2 Nevrološki pregled 70,00 Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pregledu; izvid po pošti
3 Svetovanje preko elektronske pošte   Storitve ne opravljamo več
4 Preventivni pregled (v okviru nevrološkega statusa) 100,00 Razpoložljivi čas 30 min ; pregled v sklopu npr. menedžerskega pregleda, itd.; plačilo po pregledu; izvid po pošti
5 Mnenje za potrebe invalidske ali zdravniške komisije, itd. 100,00 Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pogovoru/pregledu; izvid po pošti
6 Pregled – podaljšanje vozniškega dovoljenja; Pregled za oceno primernosti delovnega mesta – nevrološke bolezni (npr. delo na višini, itd.) 100,00 Pridobivanje ustrezne dokumentacije (lečeči zdravnik); razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pregledu; izvid po pošti
7 Pregled (tujci) 150,00 Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pregledu, izvid v tujem jeziku (angleško, hrvaško, srbsko) po pošti; za prevod v druge jezike na zahtevo preiskovanca,  se obračuna strošek prevoda uradnega prevajalca in dodatno posredovanje  dokumenta (50 Eur) - čas izdelave dokumenta določi prevajalec
8 Drugo mnenje 150,00-200,00 Predpriprava (predhodno poslana dokumentacija), za pregled 30 min; plačilo po pregledu; izvid po pošti; morebitni dodatni stroški za dodatna mnenja drugih specialistov (radiolog (MR, CT, ..)) 50 Eur/specialista in/ali 50/Eur na preiskavo; (150,00 Eur: interpretacija do 10 izvidov; 200,00 Eur: interpretacija > 10 izvidov);
9 24 - urno merjenje krvnega tlaka (aparat NOVACOR ali BOSO TM ali CONTEC) 75,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
10 24 - urno merjenje krvnega tlaka in saturacije (tudi ocena možnih pavz dihanja v spanju) (aparat CONTEC) 90,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
11 24 - urno merjenje krvnega tlaka  (aparat TKBP-H01) 75,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
12 24 - urni Holter (aparat NOVACOR) 75,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
13 48 - urni 12 - kanalni Holter EKG (CONTEC) 120,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
14 Večdnevni  3 - 12 kanalni Holter EKG (Biomedical Instruments) 350,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; snemanje po dogovoru, do 7 dni,  3 ali 12 kanalov; izvid po pošti (na zahtevo preiskovanca lahko opravimo posebej konzultacijo z kardiologom)
15 Sočasno 24 – urno merjenje krvnega tlaka in 24-urni Holter, razširjena analiza (aparat NOVACOR Quattrolter) 200,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
16 8-dnevno EKG snemanje – motnje srčnega ritma (aparat NOVACOR RtSOFT3) 150,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
17 Samomeritve EKG – aparat OMRON glede na porabo Najem aparata 10,00 Eur/dan; plačilo za dogovorjeni rok vnaprej;  vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); 30,00 Eur – odčitanje meritev (do 50 meritev, vsakih nadaljnjih 10 po ceni 10 Eur) ; izvid po pošti
18 Snemanje enokalnalnga EKG - do 4 ure - aparat KTECG-H01 (preko telefona ali pametne ure) 50,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji - 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
19 Snemanje enokanalnega EKG - 24 ur - aparat SnapECG (preko telefona) 50,00 Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji - 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti
20 Merjenje gleženjskega indeksa (aparat BOSO) 40,00 Priprava in izvedba meritve; plačilo po meritvi; izvid po pošti
21 UZ vratnih arterij 75,00 Priprava, kratek posvet o indikaciji; plačilo po končani preiskavi; izvid po pošti
22 12- kanalni EKG – snemanje in interpretacija 15,00 Plačilo po opravljeni preiskavi; v primeru konzultacije z kardiologom, doplačilo 40 Eur
23 Rtg slike (MR, CT) – pregled in interpretacija slikovne  dokumentacije (pisni izvid) 50,00 Posredovanje dokumentacije specialistu nevroradiologu ali radiologu (v 1 tednu); plačilo storitve vnaprej
24 Posvet glede EKG meritev (HOLTER, ...) z kardiologom (na zahtevo preiskovanca) 50,00 Omenjeno storitev opravimo izključno na zahtevo preiskovanca; plačilo vnaprej
25 Protibolečinska terapija: 2 kanalni TENS na obolelo mesto (program 15 min) 30,00 Posvet, izbira najustreznejšega programa, namestitev elektrod na obolelo mesto, elektrostimulacija
26 Protibolečinska terapija: 4 kanalni TENS na obolelo mesto (program 15 min) 40,00 Posvet, izbira najustreznejšega programa, namestitev elektrod na obolelo mesto, elektrostimulacija
27 Terapija migrene in terapija tenzijskega glavobola: Izposoja aparata Cephaly 50,00

Izposoja je za 14 dni; najemnik posebej kupi elektrode. Posvet ali pregled je 30 minut in se zaračuna posebej (7'0,00 Eur - preiskovanec prejme pisni izvid)


Nenujni obiski na domu na zahtevo bolnika/svojcev

STORITEV CENA v €
NENUJNI OBISK ZDRAVNIKA NA DOMU DO 15 KM V ENO SMER (pregled, posvet) 80,00
NENUJNI OBISK ZDRAVNIKA NA DOMU NAD 15 KM V ENO SMER (pregled, posvet) 100,00
POSEG* (npr. menjava kanile, menjava urinskega katetra, nastavitev parametrov ventilacije, itd.)  50,00
*dodatno se obračuna porabljeni material po ceniku nabave (z 22 % DDV);
 


Kontaktni obrazec (Preko elektronskih medijev svetovanja ne opravljamo !)

Ambulanta

Šmartinska cesta 72 (ATRIUM)
1000 Ljubljana
tel: 059 958 842 (tel. tajnica)
fax: 059 988 100
GSM 040 653 682 (pon.-petek 15h-18h)
e-mail: nasveti.svigelj@siol.net
e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com