e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com | GSM: 040 653 682 (pon - petek: 15h - 18h)| Telefon: 059 958 842 (tel. tajnica)|  Fax: 059 988 100

CENIK ZDRAVSTVENIH STORITEV

 

Pri naročanju preko naše internetne strani, vas prosimo, da v rubriko "KOMENTAR" vpišite vašo željo glede preiskave ali navedite zaporedno številko storitve, ki je navedena v spodnjem ceniku zdravstvenih storitev. V primeru storitve, ki je vezana na aparat (razen UZ vratnih arterij, CEPHALY in TENS), je potrebna ustrezna polnitev baterij, zato prosimo, da nas v opombah oz. KOMENTAR-ju na želeno preiskavo opozorite).

  STORITEV OPOMBA CENA (Eur)
1 Svetovanje Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pogovoru; izvid po pošti 70,00
2 Nevrološki pregled Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pregledu; izvid po pošti 70,00
3 Svetovanje preko elektronske pošte Storitve ne opravljamo več  
4 Preventivni pregled (v okviru nevrološkega statusa) Razpoložljivi čas 30 min ; pregled v sklopu npr. menedžerskega pregleda, itd.; plačilo po pregledu; izvid po pošti 100,00
5 Mnenje za potrebe invalidske ali zdravniške komisije, itd. Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pogovoru/pregledu; izvid po pošti 100,00
6 Pregled – podaljšanje vozniškega dovoljenja; Pregled za oceno primernosti delovnega mesta – nevrološke bolezni (npr. delo na višini, itd.) Pridobivanje ustrezne dokumentacije (lečeči zdravnik); razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pregledu; izvid po pošti 100,00
7 Pregled (tujci) Razpoložljivi čas 30 min; plačilo po pregledu, izvid v tujem jeziku (angleško, hrvaško, srbsko) po pošti; za prevod v druge jezike na zahtevo preiskovanca,  se obračuna strošek prevoda uradnega prevajalca in dodatno posredovanje  dokumenta (50 Eur) - čas izdelave dokumenta določi prevajalec 150,00
8 Drugo mnenje Predpriprava (predhodno poslana dokumentacija), za pregled 30 min; plačilo po pregledu; izvid po pošti; morebitni dodatni stroški za dodatna mnenja drugih specialistov (radiolog (MR, CT, ..)) 50 Eur/specialista in/ali 50/Eur na preiskavo; (150,00 Eur: interpretacija do 10 izvidov; 200,00 Eur: interpretacija > 10 izvidov); 150,00-200,00
9 24 - urno merjenje krvnega tlaka (aparat NOVACOR ali BOSO TM ali CONTEC) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 75,00
10 24 - urno merjenje krvnega tlaka in saturacije (tudi ocena možnih pavz dihanja v spanju) (aparat CONTEC) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 90,00
11 24 - urno merjenje krvnega tlaka  (aparat TKBP-H01) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 75,00
12 24 - urni Holter (aparat NOVACOR) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 75,00
13 48 - urni 12 - kanalni Holter EKG (CONTEC) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 120,00
14 Večdnevni  3- kanalni Holter EKG (Biomedical Instruments) Priprava, namestitev aparata (najmanj za 2 dni), kratek posvet o indikaciji 30 min; snemanje po dogovoru (maksimalno 41 dni); izvid po pošti (na zahtevo preiskovanca lahko opravimo posebej konzultacijo z kardiologom) 60 Eur/dan
15 Večdnevni  12- kanalni Holter EKG (Biomedical Instruments) Priprava, namestitev aparata (najmanj za 2 dni), kratek posvet o indikaciji 30 min; snemanje po dogovoru (maksimalno 41 dni); izvid po pošti (na zahtevo preiskovanca lahko opravimo posebej konzultacijo z kardiologom) 80 Eur/dan
16 Sočasno 24 – urno merjenje krvnega tlaka in 24-urni Holter, razširjena analiza (aparat NOVACOR Quattrolter) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 160,00
17 8-dnevno EKG snemanje – motnje srčnega ritma (aparat NOVACOR RtSOFT3) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 150,00
18 Samomeritve EKG – aparat OMRON Najem aparata 10,00 Eur/dan; plačilo za dogovorjeni rok vnaprej;  vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); 30,00 Eur – odčitanje meritev (do 50 meritev, vsakih nadaljnjih 10 po ceni 10 Eur) ; izvid po pošti glede na porabo
19 Snemanje enokalnalnga EKG - do 4 ure - aparat KTECG-H01 (preko telefona ali pametne ure) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji - 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 50,00
20 Snemanje enokanalnega EKG - 24 ur - aparat SnapECG (preko telefona) Priprava, namestitev aparata, kratek posvet o indikaciji - 30 min; plačilo po končani meritvi; vrnitev aparata (osebno, po pošti na stroške preiskovanca); izvid po pošti 50,00
21 Merjenje gleženjskega indeksa (aparat BOSO) Priprava in izvedba meritve; plačilo po meritvi; izvid po pošti 40,00
22 UZ vratnih arterij Priprava, kratek posvet o indikaciji; plačilo po končani preiskavi; izvid po pošti 75,00
23 12- kanalni EKG – snemanje in interpretacija Plačilo po opravljeni preiskavi; v primeru konzultacije z kardiologom, doplačilo 40 Eur 15,00
24 Rtg slike (MR, CT) – pregled in interpretacija slikovne  dokumentacije (pisni izvid) Posredovanje dokumentacije specialistu nevroradiologu ali radiologu (v 1 tednu); plačilo storitve vnaprej 50,00
25 Posvet glede EKG meritev (HOLTER, ...) z kardiologom (na zahtevo preiskovanca) Omenjeno storitev opravimo izključno na zahtevo preiskovanca; plačilo vnaprej 60,00
26 Protibolečinska terapija: 2 kanalni TENS na obolelo mesto (program 15 min) Posvet, izbira najustreznejšega programa, namestitev elektrod na obolelo mesto, elektrostimulacija 30,00
27 Protibolečinska terapija: 4 kanalni TENS na obolelo mesto (program 15 min) Posvet, izbira najustreznejšega programa, namestitev elektrod na obolelo mesto, elektrostimulacija 40,00
28 Terapija migrene in terapija tenzijskega glavobola: Izposoja aparata Cephaly Izposoja je za 14 dni; najemnik posebej kupi elektrode. Posvet ali pregled je 30 minut in se zaračuna posebej (70,00 Eur - preiskovanec prejme pisni izvid) 50,00
 
  NENUJNI OBISKI NA DOMU NA ZAHTEVO BOLNIKA/SVOJCEV  
29 Nenujni obisk zdravnika na domu (pregled, posvet) 100,00
30 Kilometrina (obračuna se od naslova Kamnik pod Krimom do naročnika in nazaj po aplikaciji AMZS) 0,40 Eur/km
31 Poseg** (npr. menjava kanile, menjava urinskega katetra, nastavitev parametrov ventilacije, itd.)
**dodatno se obračuna porabljeni material po ceniku nabave (z 22 % DDV);
50,00 


Kontaktni obrazec (Preko elektronskih medijev svetovanja ne opravljamo !)

Ambulanta

Šmartinska cesta 72 (ATRIUM)
1000 Ljubljana
tel: 059 958 842 (tel. tajnica)
fax: 059 988 100
GSM 040 653 682 (pon.-petek 15h-18h)
e-mail: nasveti.svigelj@siol.net
e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com