e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com | GSM: 040 653 682 (pon - petek: 15h - 18h)| Telefon: 059 958 842 (tel. tajnica)|  Fax: 059 988 100

PREDSTAVITEV

 
    

 
SPLOŠNO OPOZORILO
 

Ponudnik spletnega mesta www.viktorsvigelj.si prim. dr. Viktor Švigelj, dr.med., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana, zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo z namenom, ki so potrebni pri obravnavi preiskovanca in obveščanja o morebitnih rezultatih rpeiskav in izdajanja izvidov preiskovanmcu, ne pa v namene pošiljanja morebitnega reklamnega gradiva in vabil na dogodke. Brez privolitve posameznega preiskovanca, na katere se podatki nanašajo, podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Uporabnik spletnega mesta, z izpolnjenim kontaktnim obrazcem, ki pomeni naročilo na pregled oz. posvet, ki se nahaja na spletnem mestu, ponudniku dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so običajno omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, morebitni naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko ter nekatere druge podatke, ki jih uporabnik vnese v kontaktne oz. prijavne obrazce.

Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Ponudnik podatkov o uporabnikih brez njihove posebne privolitve ne bo predal, prodal ali zamenjal z nobeno tretjo osebo.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.
 

 
 
Prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr.med. se je rodil 21.7.1960 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Preserju, leta 1979 pa opravil maturo na Gimnaziji Bežigrad, na oddelku za intenzivno matematiko in fiziko. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je  diplomiral 26.9.1985, po opravljenme stažu pa se je zaposlil v Zdravstvenem domu Moste, nato pa na takratnem Pediatričnem oddelku kirurških strok, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Od 1.1.1990 je zaposlen na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, na Nevrološki kliniki, Oddelku za intenzivno nevrološko terapijo. Leta 1993 je zagovarjal magistrsko nalogo, specialistični izpit iz nevrologije je opravil 22.12.1994. Leta 2008 je prejel tudi naziv primarij. Poleg naziva specialist nevrologije je pridobil tudi naziv specialist intenzivne medicine.  Leta 2015 je pridobil tudi naziv doktorja znanosti in od leta 2017 je docent na Medicinski falulteti v Ljubljani. Je aktiven član več domačih in tujih združenj, sodeloval je (in še sodeluje) v domačih in tujih raziskovalnih projektih npr. v mednarodnem projektu SITS (Safe Implementation of Treatment in Stroke) EAST na področju spremljanja učinkovitosti zdravljenja akutne ishemične možganske kapi. Domače raziskovalno delo opravlja na področju avtonomnega živčevja, sodeluje tudi pri projektu preprečevanja možganske kapi zaradi atrijske fibrilacije. Je recenzent v medicinskih strokovnih revijah Stroke, Southeast European Journal of Emergency and Disaster Medicine, Neurologia Croatica,  ABC in HALO-194.

Bibliografski podatki o njegovem delu so dosegljivi na naslovu:

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t

 

 
 


Kontaktni obrazec (Preko elektronskih medijev svetovanja ne opravljamo !)

Ambulanta

Šmartinska cesta 72 (ATRIUM)
1000 Ljubljana
tel: 059 958 842 (tel. tajnica)
fax: 059 988 100
GSM 040 653 682 (pon.-petek 15h-18h)
e-mail: nasveti.svigelj@siol.net
e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com